MENU burger_bl

Disclaimer

Informationen på vår webbplats är för allmän information baserad på svensk rätt. Innehållet på denna webbplats utgör inte juridisk eller annan professionell rådgivning. Användare bör söka lämplig juridisk rådgivning innan något beslut fattas avseende rättsliga åtgärder. Excello advokatbyrå kommer att sträva efter att hålla innehållet på denna webbplats uppdaterad, men frånsäger sig allt ansvar för förlust och/eller skada som kan bli följden av dess användning.

Länkar till tredje parts webbplatser

Observera att vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser och innehåll. Införandet av sådana länkar innebär inte godkännande från oss avseende något innehåll som finns på webbplatser som är tillgängliga via dessa länkar. Excello advokatbyrå är inte ansvarig för innehållet på dessa tredjeparts webbplatser och frånsäger sig allt ansvar för förlust och / eller skador som kan uppkomma på grund av din tillgång till och / eller användning av sådant innehåll.  Vänligen observera att innehåll på tredjeparts webbplatser kan omfattas av särskilda villkor kopplade till aktuell webbplats.